Historikk

Thomas A. Bowen (1916-1982) utviklet denne teknikken I Geelong, Victoria I Australia. Etter den 2. verdenskrig ble Bowen interessert i måter å lette menneskelig lidelse på. Han begynte å legge merke til at når han gjorde visse grep på kroppen hadde det en spesiell effekt. Denne teknikken er unik fordi den ble utviklet av Bowen som ikke hadde noen forutgående trening eller utdannelse innen noen disiplin. Han uttrykte det selv slik at hans arbeid simpelthen var en gave fra Gud. Han utviklet systemet som er i bruk i dag over en periode på mange år. Bowtech er fullt ut original, den er ikke utsprunget fra noen annen behandlingsform.

Bowen hadde det svært travelt på sin klinikk, noe som ble dokumentert i 1975 da regjeringen i Victoria gjorde en undersøkelse omkring utøvere av alternative helsetilbud. Undersøkelsen viste at Tom Bowen tok imot så mange som 13 000 klienter pr. år beregnet ut fra en studie utført over 27 uker. Når man tar i betraktning at behandlingene ble gitt med 7 dagers mellomrom, og at de fleste personene trengte bare 2 eller 3 behandlinger, så var det et forbløffende høyt antall klienter pr. år

I 1974 inviterte han Oswald Rentsch og hans kone Elaine til å studere hos ham i Geelong og dokumentere hans arbeid. I to og et halvt år fulgte ekteparet Rentsch Bowen i hans virksomhet, og de fortsatte samarbeidet med ham helt frem til hans død i 1982. I 1986 begynte å undervise i teknikken på flere kontinenter. For å bevare teknikken og sikre at den blir undervist i sin originale form, opprettet de The Bowen Therapy Academy of Australia i 1987. Siden den gang har over 30 000 terapeuter over hele verden tatt Bowenutdanning. Ekteparet Rentsch har introdusert teknikken  i over 30 land, bl.a i Australia, Usa, Canada, Storbritannia, Tyskland, Sør-Afrika, Italia, Frankrike, Norge, Danmark . I 1994 startet de opp et eget utdanningsprogram for Bowtech®instruktører. I dag er det over 120 godkjente instruktører som bringer teknikken videre til hele verden.