Å bevare Bowenteknikken

Et felles mål for foreningen Bowenwork Norge og the Bowen Therapy Academy of Australia

Når det finnes en terapiform så enkel og effektiv som Bowenteknikken, så vil det alltid være fristende å forandre den. Det er et felles mål for foreningen Bowenwork Norge og the Bowen Therapy Academy of Australia å jobbe sammen for å beholde teknikken slik den ble vist av Tom Bowen til Ossie Rentsch. The Bowen Therapy Academy of Australia lærer bort Bowenteknikken slik Tom Bowen selv utførte den, og alle instruktører er forpliktet til å følge dette. Alle terapeuter i foreningen har blitt lært den samme formen av Bowenteknikken. Den totale effekten av Bowenteknikken er avhengig av at den ikke blir blandet med andre terapiformer. Vårt felles mål er å beholde terapiformen så effektiv og vellykket som den opprinnelig var utviklet til å være.

Foreningen Bowenwork Norge er den eneste foreningen i Norge for Bowenterapeuter hvor samtlige har blitt utdannet til å bruke den originale formen av Bowenteknikken. Foreningen er gjennom the Bowen Therapy Academy of Australia også koblet til foreninger i mange andre land som alle er dedikert til Bowtech/Bowenwork.