Kan Bowenwork hjelpe meg

Bowengrepene er lette, varsomme og meget presise. Behandlingen går ikke nødvendigvis over lang tid. De fleste klienter trenger et mindre antall behandlinger, selv om dette selvfølgelig avhenger av problemenes art og varighet. Det sentrale ved en Bowenbehandling er kroppens unike evne til selvhelbredelse. Vi har alle denne evnen i oss, så Bowenteknikken er nyttig for mennesker i alle aldre inkludert spedbarn. Man trenger ikke være syk for å ha glede av en Bowenbehandling. Mange som har god helse tar regelmessige behandlinger for å vedlikeholde en god balanse i kroppen. Undersøkelser har vist at restitusjonstiden etter skader forkortes betydelig, uansett om skaden er ny eller gammel.Her er noen problemområder som kan ha nytteeffekt av Bowenteknikken:

 

 • Stress og belastningslidelser
 • Ryggplager
 • Problemer med albue og håndledd
 • Nakke- og skulderplager
 • Idrettsskader
 • Kne- og ankelproblemer
 • Allergiplager
 • Hodesmerter
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Svimmelhet
 • Fordøyelsesbesvær
 • Kjeveproblemer
 • Ørebetennelser og infeksjoner
 • Graviditetsubehag
 • Trøtthet, utmattethet
 • Diffuse smertetilstander