Om Bowtech Norge

Bowtech Norge ble stiftet i Oslo 13. november 2005, som en interesseorganisasjon for utøvere av Bowenterapien i Norge, og er eneste representant i Norge for The Bowen Therapy Academy of Australia – BTAA. Det er denne organisasjonen som, etter Tom Bowens død i 1986, har spredt hans behandlingsteknikk ut i verden og gitt den det svært store omfang vi kan se i dag. Deres sertifiserte instruktører holder jevnlig kurs i flere land. Vi tilbyr kurs med BTAA-sertifiserte instruktører.

Våre medlemmer er gjennom vedtektene underlagt strenge krav til yrkesutøvelse. Varemerkene og Bowenwork® og Bowtech® gir klientene garanti for at deres interesser blir ivaretatt – det faglige ved bl.a. krav om repetisjonskurs med fastlagte intervaller, og helheten ved etisk regelverk.

Bowtech Norge tilknytning til BTAA tilfører erfaringsgrunnlag helt tilbake til 1950-årene da australieren Tom Bowen begynte å praktisere sin egenutviklete og helt spesielle behandlingsteknikk. Den opprinnelige Bowenteknikken, Bowtech er en forutsigbar og behagelig behandlingsmetode som forventes å få stor utbredelse i Norge, på lik linje med det som skjer ellers i verden.