Grunnutdanning

UTDANNELSE TIL BOWENTERAPEUT
Bowenterapi er en lett, men dyptgående, energetisk behandlingsform som med enkle og lette grep skaper flyt i alle kroppens systemer. Teknikken innebærer serier med presise grep over muskler og bindevev som balanserer kroppens muskel -og skjelettsystem og stimulerer blod og lymfesirkulasjon.

Bowenterapi er også en unik anti-stress behandling og gir ofte en dyp følelse av avspenning og avslapning.

Bowtech Norge tilbyr utdannelse i Bowenterapi, også kalt Bowtech®/Bowenwork® i dens originale form, som eneste aktør i Norge. Utdannelsen passer for deg som er terapeut fra før og som ønsker å lære en komplett ny behandlingsform. Eller om du ønsker å utdanne deg som terapeut, er Bowen terapi en enkel terapiform både å lære og å utøve. Der andre terapiformer kan være tunge å utføre, er Bowenterapi lett og lite belastende og passer godt for massasjeterapeuter, fysioterapeuter og andre manuelle terapeuter som ønsker en lettere men dyptgående helhetlig behandlingsform.

Om utdannelsen:
Bowenterapi er en behandlingsform som har fokus på lette grep og avspenning for bindevev, muskler og ledd. Bowtech Norge er det eneste i landet som tilbyr denne utdannelsen, og har kun 20 plasser til høsten.

Hvorfor velge denne utdannelse?
⭐Du får en komplett utdannelse
⭐Styrket CV som kan tiltrekke flere kunder dersom du driver en egen klinikk
⭐Vi legger til rette for at du kan være i full jobb mens du tar utdannelsen
⭐Du blir tilknyttet et godt fagmiljø og får et internasjonalt nettverk
⭐Tilgang til flere spennende kurs over hele verden etterpå
⭐Erfarne instruktører
⭐Ikke fysisk krevende for utøverne (Ingen manipulasjon)
⭐Lokaler som ligger sentralt i Oslo

Nytt kurs starter i September 2023

For informasjon og påmelding, kontakt Eli Onsvaag – mobil: 926 06 891 – Mail: eli.onsvaag@gmail.com

Utdannelsen til Bowenterapeut omfatter 7 moduler à 2 dager. Utdannelsen går over en periode på mellom 7 – 12 måneder og fordrer en stor grad av egenstudier samt egentrening. Studiet blir ivaretatt av instruktører som er sertifisert av akademiet i Australia. Dette er med på å kvalitetssikre utdannelsen. Akademiets 120 instruktører over hele verden har utdannet over 30.000 terapeuter siden 1986.

Gjennom utdannelsen lærer man en rekke prosedyrer som man kan benytte ved forskjellige typer plager. Med en holistisk tilnærming til sykdomsbegrepet lærer man å se hele mennesket og dets plager i en utvidet sammenheng. Ved å vurdere hele kroppen vil man ved hjelp av de forskjellige prosedyrene kunne løse opp i de ubalanser som kan være årsaken til plagene.

Studentene blir evaluert forløpende når det gjelder de praktiske ferdighetene. Teoretisk vil det fra og med modul 3 bli gitt fire skriftlige prøver til og med modul 6. Under modul 7 vil studentene bli evaluert av en senior instruktør/sensor. Videre skal man levere inn til vurdering 10 dokumenterte casehistorier med min 3 behandlinger, samt gjennomføre og dokumentere min 10 timer trening mellom hver modul. Utdannelsen avsluttes med at man mottar diplom utstedt av The Bowen Therapy Academy of Australia, så fremt man har bestått eksamen og krav om basiskunnskapene er godkjent.

Det vil stilles krav til basiskunnskap innen anatomi/fysiologi samt førstehjelp og etikk/kommunikasjon for å motta diplom og fullt medlemskap i både The Bowen Academy of Australia ( B.T.A.A ) og Bowtech Norge. Dette innebærer:

– Min 300 timer ( 30 sp ) Grunnmedisin (anatomi/fysiologi/patologi)
– Min 50 timer VEKS-fag (etikk/kommunikasjon/vitenskap/samfunnslære)
– Førstehjelpskurs – ikke eldre enn 2 år (dersom ikke inkludert grunnmedisin)

Søkere med tilsvarende utdannelse/erfaring kan også bli godkjent. Bowtech Norge avgjør disse søknadene individuelt.

Påmelding

Søknadsskjema fås ved henvendelse på mail til: msyrtveit@gmail.com eller eli.onsvaag@gmail.com

Bowtech Norge evaluerer fortløpende studenter og gir således tilbakemelding så snart som mulig.
Depositum som reserverer plass til hele utdannelsen er på kr 1.400,-
Etter 14 dager før kursstart er påmeldingen bindende.
Ut ifra erfaring vet vi at det lønner seg å reservere plass tidlig da disse kursene er forholdsvis små og fort fylles opp.

Hver modul består av 2 dager med undervisning fra 0900 til 1700.

Datoer for utdannelse 2023-2024:

Modul 1: 2. & 3. September
Modul 2: 23. & 24. september
Modul 3: 21. & 22. Oktober
Modul 4: 18. & 19. November

2024
Modul 5: 13. & 14. Januar
Modul 6: 2. & 3. Mars
Modul 7: Midt April

Modul 1
Modul 1 begynner med en introduksjon til Bowen teknikken.
Du vil få høre om historien til Bowtech, hvordan det virker og hva du kan bruke det til. Du vil få utdelt manual som dekker modul 1 & 2.
Du vil lære «Bowen grepet» og begynne den praktiske treningen med en gang.
Du vil også lære Bowtech Basis avspennings prosedyrer ( Basic Relaxation Moves, BRM ) for nedre rygg, øvre del av rygg og nakke samt Nyreprosedyre og Hodeprosedyre.
Vi snakker også om hva det innebærer å jobbe med klienter.

Modul 2
På Modul 2 repeteres Bowtech grepet og Bowtech Basis avspenningsprosedyrer, BRM`s ( Basic Relaxation Moves ).
Videre trening med praktisk øvelse, hvor du vil lære Lunge prosedyre,
Skulderprosedyre – med og uten assistent, Hamstringprosedyre og prosedyre for Kramper.
Vi går igjennom retningslinjer for casehistorier. Det skal innleveres totalt 10 skriftlige casehistorier (med min 3 behandlinger pr case), som er reelle klientbehandlinger til vurdering.
Du skal levere 2 casehistorier til modul 3.

Modul 3
I starten av Modul 3 leveres 2 casehistorier.
Du vil få utlevert en ny manual til Modul 3, som dekker Modul 3 & 4.
Vi går igjennom og repeterer prosedyrer fra Modul 1 & 2.
Under denne Modulen vil du lære Bowtech prosedyrer for Bekken, Albue & Håndledd prosedyrer, Sakralprosedyre og Kneprosedyre.

Modul 4
Repetisjon av tidligere prosedyrer fra tidligere moduler.
Praktisk øvelse med Ankel -og Fot prosedyrer inkludert forbinding og bandasjeteknikker. Du vil lære prosedyrer for behandling av sittende klienter, Armprosedyre, Øvre Luftveier / Kjeve (TMJ ) prosedyre, samt prosedyrer for baby & barn, Hammertåprosedyre med forbinding og Bunionprosedyre.
Du skal levere inn 2 case historier til Modul 4.
Vi ser på og lærer om Tom Bowen`s hjemme-remedier.

Modul 5
Du vil få utlevert den siste manualen til Modul 5 & 6.
Modul 5 dekker Bowtech prosedyre for Galleblære, Brystprosedyre, Halebenprosedyre og tilleggsprosedyrer for skuldre; North, East, South og West.
Tidligere prosedyrer vil repeteres. Du skal levere inn 3 case historier til Modul 5.

Modul 6
Bowtech prosedyrer for smerter i sete (Buttock pains), Perineum, Thorakalprosedyre og Bursitt. Sengevæting hos barn og Barnløshet er temaer her. Tidligere prosedyrer repeteres. Det skal også innleveres 3 skriftlige casehistorier som er reelle klientbehandlinger til vurdering.

Modul 7
Alle prosedyrene gjennomgås og den enkelte student vurderes i utførelsen av hver enkelt Bowtech prosedyre av en sensor.

Gjennom kursets forløp skal studenten også trene minimum 10 timer mellom hver modul. Dette skal føres på skjema, og dokumenteres ved underskrift av den man trener på/med. Det anbefales at studentene trener på hverandre underveis i studiet.

Diplom og godkjennelse
Studenten må ha bestått teoretiske og praktiske prøver og gjennomført forkunnskapene for å bli godkjent av Bowtech Norge, The Bowen Therapy Academy of Australia ( BTAA ) og får således utstedt diplom etter modul 7.

Godkjennelse gjennom Bowtech Norge gir automatisk medlemskap i The Bowen Therapy Academy of Australia, og gir rett til tittelen BTAA.

Bowtech Norge forbeholder seg retten til å vente med å utstede diplom til gjennomføring av opptakskravene er tilfredsstilt. Studenten vil få en periode på 1 ½ år til å fullføre de nødvendige forkunnskapene som stilles av Bowtech Norge, til å bli godkjent Bowtech terapeut.

Eksamen, modul 7, utføres selv om studenten ikke har dette på plass enda, men må tas opp igjen hvis det går lengre enn 1 ½ år etter eksamen/evalueringen, modul 7.

Studenten får studentmedlemskap i Bowtech Norge under utdannelsen, samt medlemskap det første året etter modul 7, inkludert i prisen.

Hvis studenten underveis i undervisningen ikke får kommet til en modul pga sykdom eller lignende, har studenten selv ansvar for å ta igjen den tapte undervisningen via privat undervisning med instruktøren.

Priser & Betalingsvilkår
Totalpris for hele kurset er 25.200,-
Depositum på 1.400,- betales ved påmelding og reserverer plass på kurset.
Resterende kursavgift 23.800,- betales senest 2 uker før kursstart.
Evt kan beløpet deles i to rater a 11.900,- 1. del, betales innen 2 uker før kursstart og 2. del betales halvveis i kurset, senest innen 2 uker før modul 5.

Depositum betales tilbake kun ved avlyst kurs eller fremvisning av legeattest før kursstart. Dersom man underveis i kurset blir forhindret i å fortsette, eller ombestemmer seg, får man ikke refundert hele kursavgiften, men forplikter seg til å betale prisen pr modul man har deltatt på, minimum kr 10.800.                         (pris pr. modul er 3.600,-.)
Man må levere tilbake manualer som man har fått utdelt, hvis man avbryter utdannelsen før modul 7.

Kursets instruktør
Eli Onsvaag er en meget erfaren Bowenterapeut og instruktør og ble lisensiert fra akademiet i Australia i 2005.

Eli ble utdannet i England i 1998 og har vært kurskoordinator og med-instruktør for akademiet i Norge siden det første kurset startet i 1999. Hun var med å starte den første organisasjonen, Bowen Norge og var nestleder der til hun ble instruktør.

Eli har mange års klinikkerfaring å vise til fra hun overtok Biosenteret i 1997 der hun har arbeidet hovedsakelig med Bowenterapi. Eli har i tillegg tatt grunnfag medisin.


Praktisk informasjon

Kurset blir i hovedsak holdt på norsk, med unntak av når engelske instruktører eller sensor holder kurset. En norsk instruktør vil da også være tilstede.

Selv om de fleste prosedyrene best gjøres på bar hud, understreker vi at man ikke må kle av seg for å trene under kurset hvis man skulle ha problemer med dette.
Mer praktisk informasjon blir tilsendt den enkelte når dette er klart!

Sted: Kurset holdes i lokaler sentralt i Oslo

Undervisningstid: Lørdager og søndager kl 09:00 – 17:00

Varighet: 7-10 måneder

Pris: kr 25.200,-

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Ved spørsmål vedrørende kurs, kontakt:

Mona Syrtveit – mobil: 905 29 606 – Mail: msyrtveit@gmail.com
Eli Onsvaag – mobil: 926 06 891 – Mail: eli.onsvaag@gmail.com