Hvor trygt er det

Ut fra Tom Bowen som behandlet 13 000 klienter i året og erfaringene til tusener av andre utøvere siden den gang, kan vi si at det er trygt å bruke Bowtech på alle uavhengig av alder og fysisk form, fra den nyfødte til den gamle, fra kronisk syke og uføre til aktive idrettsutøvere. Når det gjelder gravide er det en prosedyre som ikke kan brukes, men bortsett fra det kan gravide trygt få Bowenbehandling. Det kan heller ikke utføres en spesiell prosedyre på personer med brystimplantater. Ellers finnes det ingen øvrige kontraindikasjoner.

Man kan som ved flere typer behandling få enkelte forbigående forverringsreaksjoner. Det anser vi som positivt da kroppen responderer på behandlingen og avgiftningsprosessene settes i gang.