Forskning

Nyere forskning på Bowtech

«Bowen Technique for patients with low back pain» Kopczyńskaa,Malakb,Kostiukowc,Samborskid
(Publisert i World Scientific News Jan 2018)

Bowen behandling ved nedre ryggsmerter. 50 personer, 26-60 år, alle fikk 3 behandlinger og ble undersøkti i forhold til funksjonalitet før undersøkelsen og etter hver behandling. Undersøkelsen viser signifikant bedring i funksjonalitet og generell helse. 66% av deltagerne vurderte Bowen terapi som «very good» etter 3 behandlinger.

Department of Rheumatology and Rehabilitation, Poznan University of Medical Sciences name of K.
Marcinkowskiego, 28 Czerwca 1956 r. no 135/147 Str., 61-545 Poznan, Poland

Artikkel i World Scientific News

«Frozen Shoulder Research Programme», H. Kinnear and J. Baker

Marr M, Baker J, Lambon N & Perry J,(2008)Effektene av Bowen-teknikken på hamstrings fleksibilitet over tid. En randomisert kontrollert studie. Journal of bodywork moment therapy, 15 (3),281-90. doi:10.1016 /j.jbmt2010.07.008

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665103

Bowtech for symptombehandling av kvinner som overlever brystkreft med lymfeødem. En pilotstudie

Link: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27863604/

Artikkel: nnh.no/aktuelt/bowenwork-en-raskt-voksende-terapiform/